Avanza

Styrkor med Avanza

avanza logo

 • De har varit igång sedan 1999 och har ett mycket gott rykte.
 • Avanza har sitt huvudkontor i Sverige och måste följa svensk lag.
 • Plattformen för handel med aktier och andra värdepapper är mycket enkel att förstå sig på och navigera.
 • Välj mellan fem olika kontotyper för att hitta den som passar din handel bäst, till exempel vad gäller hur courtage beräknas.
 • Här finns ett stort utbud av aktier och fondandelar. Det går även att handla med en del andra värdepapper.
 • Lägsta möjliga courtage är 1 krona per transaktion. För dig med mindre än 50 000 kronor i kontot hos Avanza finns dock möjlighet att göra aktieaffärer utan att betala något courtage alls.
 • Avanza Zero är en passivt förvaltad indexfond där du betalar NOLL kronor i förvaltningavgift.
 • Avanza Bank låter dig låna pengar till låg ränta med dina värdepapper som säkerhet för lånet.

Exempel på nackdelar med Avanza

 • Det går inte att handla med Contract for Difference (CFD).
 • Det går inte att handla med kryptovaluta. (Dock går det att få exponering mot kryptovaluta via certifikat.)

Kontotyper och courtage

Hur mycket courtage du betalar för en affär hos Avanza beror framförallt på två faktorer:

 • Din kontotyp. Det finns fem olika kontotyper och alla har olika regler för courtage. En av kontotyperna erbjuder fast courtage; de övriga fyra har rörligt courtage där courtaget beror på transaktionens värde.
 • Vilka värdepapper affären inkluderar. Här nedanför gäller all information om courtage för handel med aktier som är noterade vid Stockholmsbörsen. För andra värdepapper kan andra courtage gälla. Mer information hittar du hos Avanza.

Kontotyper hos Avanza

Angivna courtage gäller för aktier listade vid Stockholmsbörsen. För andra värdepapper kan andra courtage gälla. Mer information finns hos Avanza.

Kontotyp START: Här får du möjlighet att handla med aktier utan att betala något courtage

Som namnet anger är det här ett bra val när man precis börjar handla med värdepapper hos Avanza. Så länge du inte har mer än 50 000 kr i kontot har du nämligen vissa möjligheter att handla med aktier i ditt START-konto utan att betala något courtage alls. Så länge du håller dig till villkoren för courtagefri handel kan du alltså köpa och sälja aktier utan att ditt sparkapital naggas i kanten av kostnader för courtage. En mycket bra lösning när man vill komma igång med att bygga upp en aktieportfölj.

Kontotyp MINI: Här är lägsta möjliga courtage 1 krona/transaktion

När du vuxit ur START är MINI den naturliga efterträdaren. MINI passar för små transaktioner. Du betalar 0,25% i courtage för aktier på Stockholmsbörsen och lägsta möjliga courtage är bara 1 krona.

Exempel: Du köper aktier för 1 000 kronor och betalar 2,50 kr i courtage.

Om du vanligen gör affärer som överstiger 15 600 kr är MINI inte idealt för dig; välj istället någon av de kontotyper där det procentuella courtaget är lägre (men minimi-courtaget högre).

Kontotyp SMALL: Här är lägsta möjliga courtage 39 kr/transaktion

SMALL är optimalt för transaktioner i spannet 15 600 kr – 45 999 kr. Courtaget för aktier på Stockholmsbörsen är bara 0,15 procent, men du måste alltid betala minst 39 kr per transaktion med SMALL så den här kontotypen är inte ideal för den som vanligen gör affärer som understiger 15 600 kr.

Kontotyp MEDIUM: Bara 0,069% courtage, dock alltid minst 69 kr/transaktion

Med MEDIUM betalar du alltid minst 69 kr/transaktion men courtaget är bara 0,069%. Därmed passar MEDIUM bäst om du huvudsakligen gör transaktioner i spannet 46 000 kr – 143 499 kr.

Exempel: Du köper aktier (listade vid Stockholmsbörsen) för 120 000 kronor. 120 000 kr x 0,069% = 82,80 kr. Du betalar alltså strax under 83 kronor i courtage. Om du hade gjort samma transaktion med kontotypen MINI hade det kostat 300 kr i courtage, eftersom 120 000 kr x 0,25% = 300 kr.

Kontotyp FAST: 99 kr/transaktion oavsett storlek

Med kontotypen FAST betalar du ett fast courtage. Varje transaktion kostar 99 kronor, oavsett hur stor eller liten den är. Kontotypen FAST är därför optimal om dina affärer vanligen överstiger 143 499 kronor.

Att spara i fonder hos Avanza

Hos Avanza finns ett stort utbud av fonder att välja mellan, både svenska och utländska. En handfull av dem förvaltas av Avanza, medan resten förvaltas av tredje part.

Tips! En populär tjänst hos Avanza är automatiskt månadssparande i fonder.

Välj riskklass själv med Avanza Auto 1-6

För att göra det enkelt för fondsparare har Avanza skapat sex egna fonder som alla har olika riskprofil. Den fond som beräknas ha lägst risk är Avanza Auto 1, och sedan blir det mer och mer riskfyllt ju högre upp du går.

 • Avgiften för Avanza Auto 1-6 är 0,35%. Detta är alltså samma nivå på avgiften oavsett risknivå.
 • Samtliga Avanza Auto fonder rebalanseras kvartalsvis och allokeras om årligen.
 • Samtliga Avanza Auto fonder investerar huvudsakligen i andra fonder.

Betala noll kronor i förvaltningsavgift med Avanza Zero

Avanza Zero är en passivt förvaltad indexfond där du slipper betala någon förvaltningsavgift. Det finns alltså inte någon förvaltningsavgift som naggar din investering i kanten.

En insättning till Avanza Zero får inte överstiga 25 000 kronor. Däremot kan du göra många insättningar och gradvis bygga upp ditt ägande.

Få stor geografisk spridning med Avanza Global

Avanza Global är en fond som investerar på 23 olika marknader och ger det stor geografisk spridning. Den har som mål att följa världsindex.

Globalfonder är ofta dyra när det gäller avgifter, men hos Avanza Global betalar du bara 0,11% i årlig totalavgift (inklusive 0,05% förvaltningsavgift).

Kan jag handla med Bitcoin hos Avanza?

Du kan inte köpa och sälja kryptovaluta hos Avanza. Däremot kan du få exponering mot vissa kryptovalutor med hjälp av certifikat. Hos Avanza finns certifikat baserade på Bitcoin, Ripple, Litecoin och Ethereum. Du behöver alltså inte äga kryptovalutan för att spekulera baserat på valutkursernas förändringar.

Viktigt: Ingen hävstångshandel erbjuds för dessa certifikat.

Att ha ett ISK hos Avanza

Du kan öppna ett eller flera investeringssparkonton (ISK) hos Avanza.

Kortfattat så är ett ISK en ny kontoform som skapades av lagstiftaren för att göra det enklare för privatpersoner att spara i aktier, fondandelar och vissa andra värdepapper. Du slipper deklarera de vinster och förluster du gör i ditt ISK, istället sker en schablonbeskattning.

Att öppna ett ISK hos Avanza är enkelt och du får tillgång till ett stort utbud av aktier och fonder, både svenska och utländska. Här finns även vissa andra värdepapper, men där är utbudet mindre.

Att ha ett sparkonto hos Avanza Bank

Avanza Bank har fått mycket uppmärsamhet för den ovanligt höga ränta man får på sina sparpengar. Med det allmänt låga ränteläget i Sverige är det ju inte enkelt att hitta bra sparkonton för pengar, men Avanza Bank sticker ut från mängden.

De pengar du förvarar hos Avanza Bank omfattas av den statlia insättningsgarantin. Mer information om detta skydd hittar du hos riksgalden.se.

Om du hittar ett sparkonto som erbjuder högre ränta än Avanza Bank, dubbelkolla om det verkligen omfattas av insättningsgarantin för många av de bankkonton som erbjuder högre ränta på den svenska marknaden omfattas inte av garantin och är därmed betydligt mer riskfyllda för spararen.

Att låna pengar från Avanza Bank

Avanza Bank erbjuder flera typer av lån.

 • Avanza Bolån. Detta bolån får avse max 60% av bostadens värde. I skrivande stund är den rörliga räntan 1,34% och den tioåriga bundna räntan 2,77%.
 • Avanza värdepapperskredit. Du kan låna upp till 90% av portföljvärdet med dina värdepapper som säkerhet för lånet. I skrivande stund ligger räntan på 5,40%.
 • Superlånet. Du kan låna pengar för att göra investeringar via Avanza. Dina värdepapper står som säkerhet för lånet.Du kan låna upp till 50 000 kronor räntefritt.Du kan låna mer än 50 000 kronor genom att betala antingen 0,99% eller 1,74% i ränta. Vid 0,99% ränta får du låna max 25% av portföljvärdet. Vid den högre räntan får du låna max 50% av portföljvärdet.

Viktigt: Räntorn kan ha ändrats sedan denna text skrevs, så kolla alltid vad aktuell ränta är innan du fattar något beslut.