Handla med fonder

Utbudet av fonder är en punkt där olika tillhandahållare av investeringssparkonton (ISK) skiljer sig mycket åt. Om du vill investera i fondandelar är det därför en bra idé att kontrollera utbudet innan du skaffar ett ISK, så att du väljer en tillhandahållare som erbjuder det du vill ha.

Viktiga punkter

 • I stort sett alla tillhandahållare av ISK (både banker och mäklare) erbjuder handel med fondandelar.
 • Utbudet av fonder skiljer sig mycket mellan olika tillhandahållare. Detta gäller både storleken på utbudet och vilka typer av fonder som är tillgängliga.
 • Man bör inte stirra sig blind på exakt hur många fonder en tillhandahållare erbjuder. Att det finns 1500+ fonder att välja mellan istället för 500 stycken innebär inte automatiskt att utbudet är bättre för dig. Välj tillhandahållare utifrån vem som erbjuder fonder som passar din investeringsplan.
 • Många tillhandahållare erbjuder både fonder de själva förvaltar och fonder som förvaltas av tredje part.
 • Kontrollera alltid kostnaden för att spara i en viss fond. Aktivt förvaltade fonder har ofta en hög förvaltningskostnad. De lägsta förvaltningskostnaderna brukar man hitta bland passivt förvaltade indexfonder.
 • Att en fond är aktivt förvaltad är absolut inte någon garanti för att den ska ge bättre avkastning än en passivt förvaltad fond, särskilt inte när man gjort avdrag för den högre förvaltningsavgiften.

Var kan jag hitta ett extra stort utbud av fonder?

Tre exempel på tillhandahållare av ISK som alla har minst 1 000 fonder i sin katalog är:

 • Avanza
 • NordNet
 • SAVR
 • Fondab
 • Handelsbanken
 • Länsförsäkringar

Är ett stort utbud av fonder viktigt?

För de flesta vanliga sparare är svaret på denna fråga nej. Har du däremot väldigt specifika önskemål när det gäller att investera i fonder kan det vara idé att välja någon av de tillhandahållare som har enorma fondkataloger.

För många småsparare fungerar till exempel Nordeas katalog av cirka 500 omsorgsfullt utvalda fonder precis lika bra som en katalog med 1200+ fonder. Vad gäller till exempel riskspridning kan detta definitivt uppnås trots att fondkatalogen bara innehåller några hundra fonder, så länge fonderna är omsorgsfullt utvalda och till exempel ger exponering mot olika geografiska marknader, branscher, osv.

Värt att tänka på är också att om man vill spara i indexfonder har man inte någon större nytta av att ha tillgång till massor av olika indexfonder som alla är utformade för att följa samma index. Det är viktigare att fondkatalogen innehåller en eller några få indexfonder som är utformade för att följa ditt önskade index och att de tar ut låga (eller obefintliga) förvaltningsavgifter.

Måste jag betala fondförvaltningsavgift?

De flesta, men inte alla, fonder tar ut en årlig fondförvaltningsavgift.

De flesta fonder som inte tar ut någon fondförvaltningsavgift är passivt förvaltade indexfonder.

Både Avanza och NordNet erbjuder indexfonder som de själva förvaltar och där de inte tar ut någon förvaltningsavgift.

Det exakta utbudet av fonder varierar

Tillhandahållare av investeringssparkonton ändrar och uppdaterar kontinuerligt sina fondkataloger, så det är i princip omöjligt att hålla koll på och ange exakt hur många fonder en viss tillhandahållare erbjuder vid varje given tidpunkt. När vi skriver om olika tillhandahållare brukar vi därför avdrunda till närmsta hundratal eller tiotal när det gäller totalutbud av fonder.