Day trading

En day trader håller inte några positioner öppna över natt, utan alla positioner som öppnas under en handelsdag stängs under samma handelsdag. Det handlar alltså inte om att köpa tillgångar för att man tror att de kommer att öka i marknadsvärde över lång tid, utan en day trader tjänar pengar på förhållandevis små rörelser på marknaden.

Day trading är något som förekommer på många olika marknader, men det är allra vanligast på aktiemarknaden och valutamarknaden. Över lag brukar tillgångar som har hög likviditet och låga transaktionskostnader locka till sig day traders. Perioder då tillgångens kurs är extra volatil är uppskattade av day traders, och många day traders lägger ned mycket tid och energi på att hålla koll på när sådana perioder är extra troliga att inträffa – till exempel när viktiga nyheter släpps om ett aktiebolaget eller om den bransch som aktiebolaget är verksamt i, eller när en regering meddelar att de inför en ändring i sin valutapolicy eller statslåneränta.

Daytraders använder sig sällan av aktiemäklare såsom Avanza och Nordnet utan de använder sig vanligen av handelsplatformar som ger dem utbud av ett större utbud av olika financiella instrument såsom t.ex. CFD:er.

daytrading

Att jobba som day trader

Många day traders handlar inte med sina egna privata pengar, utan är anställda av ett företag eller organisation för att ägna sig åt day trading för deras räkning. Det finns till exempel stora finansiella institutioner där en del av personalen är just daytraders. Daytraders som arbetar vid stora institutioner brukar ha mycket god och snabb tillgång till marknaderna de är aktiva på, stora mängder kapital att riskera och mycket avancerade analysverktyg till sitt förfogande för att kunna dra nytta av olika handelsmönster såsom sk Candlestick patterns. De ägnar sig ofta åt arbitragehandel, vilket i normalfallet inte är riktigt lika riskfyllt som andra typer av daytrading.

Det finns också day traders som driver egna företag och tar emot klienters pengar för daytrading. De brukar inte ha direkt tillgång till en ”trading desk”, men om de omsätter stora belopp utvecklar de vanligen en förmånlig relation till en eller flera mäklare.

Vidare finns det också day traders som bara handlar med sina egna pengar (och eventuella lån från mäklaren) och lyckas försörja sig på det. De har alltså day trading som sin huvudsakliga inkomstkälla, men arbetar inte med att förvalta någon annans tillgångar.

Verktyg för daytrading

Det finns många olika sorters mjukvara som kan användas för att analysera och visa upp historisk marknadsdata, som handlaren sedan kan använda för att fatta köp- och säljbeslut.

Vissa nätmäklare låter dig frå gratis tillgång till vissa verktyg av den här typen när du öppnar ett konto hos dem. Det finns också fristående leverantörer på nätet där du kan betala för att få tillgång till olika verktyg.

Om du är nybörjare är det sällan värt pengarna att betala multum för mjukvara. Börja med att lära dig grunderna för hur marknaden är uppbyggd och fungerar. Som novis är det lätt att gå vilse bland tjusiga diagram och grafer, och fatta dåligt underbyggda beslut som verkar vara smarta men som en mer kunnig handlare skulle ha insett problemen med.

I takt med ett du lär dig om grunderna för handeln kan du också börja testa olika redskap och verktyg, och se vilka typer som är nyttiga för just dig och din strategi.