Investeringssparkonto

Investeringssparkonto (ISK) är en särskild typ av konto där privatpersoner i Sverige kan köpa, sälja och förvara vissa sorters värdepapper – inklusive många olika aktier och fondandelar. Till exempel är alla börsnoterade aktier tillåtna, oavsett vilket del av världen de är börsnoterade i.

Exakt vilka värdepapper du kan köpa och sälja i ditt ISK beror inte bara på lagstiftningen, utan också på vilken tillhandahållare (t ex bank eller nätmäklare) du väljer att ha ditt ISK hos. Detta eftersom utbudet av värdepapper varierar mellan de olika tillhandahållarna. Det finns inget som hindrar att du skaffar ISK hos flera tillhandahållare, för att kunna få tillgång till ett ännu större utbud än vad som finns hos varje enskild aktör.

Varför finns ISK?

Anledningen till att lagstiftaren skapade sparformen investeringssparkonto (ISK) för privatpersoner är att många svenska småsparare tyckte att det var krångligt att redovisa sina köp och försäljningar av värdepapper när det var dags att deklarera, och att vissa privatpersoner till och med drog sig för att börja spara i till exempel aktier för att de var rädda för att råka göra fel i deklarationen och få problem med Skatteverket.

När du köper och säljer värdepapper som du förvarar i en vanlig värdepappersdepå (alltså inte i ett ISK) ska du deklarera försäljningen på deklarationsblanketten till Skatteverket, och för att inte hela beloppet ska räknas som vinst behöver du också ange vad aktierna kostade i inköp och eventuella andra avdragsgilla kostnader du haft.

Med ett ISK slipper du den processen, för ISK beskattas helt annorlunda. Du betalar en schablonskatt som kortfattat baseras på värdet av tillgångarna i ditt ISK + insättningar du gjort under beskattningsåret. Detta innebär att du inte behöver hålla reda på och deklarera inköpskostnader, försäljningsbelopp, etc till Skatteverket. Det innebär också att försäljningar av värdepapper i ditt ISK inte utlöser någon reavinstbeskattning.

Den tillhandahållare du har ett ISK hos är skyldig att skicka in information om ditt ISK direkt till Skatteverket. Skatteverket räknar fram den schablonskatt du ska betala, och beloppet kommer att finnas förtryckt på din deklarationsblankett. Detta eftersom ISK är skapat för att göra det mycket enkelt och smidigt för privatpersoner att spara i och handla med värdepapper.

Frågor & Svar om att skaffa ISK

Hur skaffar jag ett ISK?

 1. Gå till sajten för något av de företag som erbjuder ISK.
 2. Följ instruktionerna för att öppna ett ISK. Du kommer att få fylla i personlig information i ett formulär på sajten, och därefter bekräfta din identitet med bank-ID. Hela processen går att genomföra över internet, så man kan komma igång snabbt.

Om du inte har något bank-ID eller av någon annan anledning inte vill genomföra registreringsprocessen via internet, kontakta tillhandahållarens kundtjänst för information om alternativa tillvägagångssätt, till exempel att fylla i en pappersblankett, skriva under och skicka in den.

Var kan jag skaffa ett ISK?

Exempel på företag som erbjuder ISK:

 • SEB
 • Handelsbanken
 • Nordea
 • Swedbank
 • Länsförsäkringar
 • Avanza
 • NordNet
 • SAVR
 • Aktieinvest
 • Fondab
 • Danske Bank
 • Skandia
 • Ålandsbanken

Måste jag ha mitt ISK hos den bank som sköter mina övriga bankärenden?

Nej, du kan skaffa ett ISK var som helst, oavsett vilken eller vilka banker du redan är kund hos.

Får jag ha flera ISK?

Ja. Lagen anger inte någon begränsning för hur många ISK du får ha, och det finns många situationer där man kan tjäna på att ha ISK hos flera olika tillhandahållare för att dra nytta av deras olika fördelar.

Du kan till exempel välja att öppna ett ISK för fondhandel hos en nätmäklare som erbjuder en mycket omfångsrik fondkatalog, medan du sköter din handel med svenska aktier i ett ISK hos en tillhandahållare som erbjuder mycket lågt courtage för köp av aktier i svenska bolag, och så vidare.

Värt att veta är också att många tillhandahållare låter dig öppna flera ISK hos dem om du vill. Du kanske till exempel vill ha ett ISK för ditt allmänna sparande, och ett annat separat ISK där du sparar i fonder för att nå upp till ett visst specifikt sparmål.

Vilken tillhandahållare är bäst?

Det går inte kategoriskt att säga att någon viss tillhandahållare är bättre än alla de andra.

Vilket alternativ som är bäst för dig beror på vilken sorts handel och sparande du vill ägna dig åt, och vilka dina personliga preferenser är.

Mer information om de olika styrkor och svagheter som de olika tillhandahållarna har, och hur de passar för olika typer av handel och sparande, hittar du i våra recensioner.

Men jag orkar inte läsa recensionerna! Jag vill veta nu vem jag ska öppna ISK hos!

Okej.

Om du är småsparare och aldrig har handlat med värdepapper online tidigare rekommenderar vi Avanza. De har låga avgifter (i vissa fall 0 kr) för små affärer, och deras plattform är väldigt lätt att förstå sig på även om man aldrig sysslat med handel på nätet tidigare.

NordNet är ett annat bra val för småsparare och nybörjare, men deras handelsplattform är lite (inte mycket) svårare att navigera än Avanzas. För de flesta nybörjare är det inte något problem, men om du vet med dig att du har extra lätt för att ”gå vilse på internet” är Avanza det säkrare valet.

Värt att tänka på är också att du kan öppna ISK gratis hos bådde Avanza och NordNet och själv se vad du tycker om deras handelsplattformar innan du gör någon första insättning. Givetvis är det också tillåtet att göra insättningar till både Avanza och NordNet och använda bägge samtidigt.

Avgiftsfri handel hos Avanza och NordNet

 • Hos Avanza får man handla gratis med vissa värdepapper så länge man uppfyller vissa villkor. Bland krävs att man inte har tillgångar värda mer än 50 000 kronor i ISK hos Avanza.
 • Hos NordNet får man också handla gratis med vissa värdepapper så länge man uppfyller vissa villkor, och ett av kraven är att man inte har mer än 80 000 kronor i tillgångar i ISK hos NordNet.

Som du ser kan det löna sig att sprida ut sina tillgångar över fler än en tillhandahållare, för att undvika att nå upp till taket för gratishandel.

Får företag använda ISK?

Nej, ISK är bara för privatpersoner. Företag och andra organisationer får alltså varken öppna eller använda sig av ISK.

Kan jag öppna ett ISK tillsammans med någon annan?

Nej, ett ISK kan bara ha en registrerad ägare.

Att handla med värdepapper i ett ISK

Du kan inte förvara och handla med vilka värdepapper som helst i ditt ISK, utan lagstiftningen sätter upp vissa begränsningar. För de allra flesta vanliga privatpersoner utgör dessa begränsningar inte något betungande problem, men de är ändå bra att känna till.

Tillåtna tillgångar för ett ISK:

 • Finansiella instrument, exempelvis aktier, som är upptagna till handel på en reglerad marknad (t.ex. Nasdaq Stockholm) eller motsvarande marknad någon stans i världen.
 • Finansiella instrument som handlas på en MTF-plattform inom EES-området.
 • Andelar i en värdepappersfond eller en specialfond.
 • Pengar (kontanter). Det måste inte vara svenska kronor, utan utländsk valuta är också tillåten.

Detta är de allmänna reglerna, men det finns även vissa specialregler och undantag att ta hänsyn till. Det är till exempel inte tillåtet med aktier i ett aktiebolag där du (själv eller tillsammans med närstående) äger mer än 10% av rösterna eller kapitalet i aktiebolaget. Kvalificerade andelar i ett fåmansbolag får inte heller förvaras i ett ISK. Mer information hittar du hos Skatteverket.se.

Du kommer att begränsas av tillhandahållaren utbud

Att lagstiftaren tillåter att du handlar med ett visst värdepapper i ditt ISK innebär inte per automatik att det kommer att vara tillgängligt för dig. Detta eftersom det är upp till tillhandahållaren (t ex Avanza, Swedbank, Handelsbanken, etc) att välja vilka värdepapperstyper och vilka specifika värdepapper inom varje typ som de vill ge sina kunder tillgång till.

Av denna anledning är det inte ovanligt att sparare öppnar ISK hos flera olika tillhandahållare, för att få tillgång till ett mer omfattande utbud av aktier, fonder, optioner, depåbevis, etc.

Kan jag bara handla med aktier och fondandelar i ett ISK?

Nej, det finns inte någon sådan juridiska begränsning. Däremot kommer du att begränsas av vad tillhandahållaren erbjuder i sin katalog. Det finns till exempel tillhandahållare som enbart erbjuder handel med fondandelar, och tillhandahållare som inte erbjuder optioner.

Vill du handla med lite mer ovanliga typer av finansiella instrument gäller det alltså att du väljer tillhandahållare med större omsorg, och särskilt kollar upp vilka typer av finansiella instrument tillhandahållaren erbjuder.

Exempel på finansiella instrument som handlas i ISK:

 • Aktier
 • Fondandelar (inklusive andelar i värdepappersfond, andelar i specialfond och börshandlade fonder)
 • Teckningsoptioner
 • Obligationer
 • Premieobligationer
 • Aktieindexobligationer
 • Warranter
 • Certifikat
 • Konvertibler
 • Rätter

Omfattas pengar i ISK av den statliga insättningsgarantin?

Ja, likvida medel som du förvarar i ditt ISK omfattas av den statliga insättningsgarantin. Denna insättningsgaranti gäller upp till 950 000 kronor. Mer information hittar du hos riksgalden.se.

Precis som vanligt gäller insättningsgarantin bara för likvida medel (pengar). Övriga tillgångar i ditt ISK omfattas alltså inte.

Omfattas investeringar i ISK av det statliga investerarskyddet?

Ja, upp till 250 000 kronor. Mer information om vad detta skydd innebär och när man kan få ersättning från det hittar du hos riksgalden.se.

Frågor och svar om flytt av värdepapper

Kan jag flytta mitt ISK till en annan tillhandahållare?

Du kan inte flytta själva kontot, men du kan – i de flesta fall – flytta tillgångarna som ligger i det. Du behöver alltså inte sälja av tillgångarna och köpa dem på nytt i ditt andra ISK, utan du kan kontakta tillhandahållaren och be om en överföring.

Exakt vilka regler som gäller för flyttning av tillgångar varierar mellan olika tillhandahållare. SAVR låter dig till exempel inte flytta tillgångar; vare sig in eller ut ur ditt ISK hos SAVR.

Många tillhandahållare tar ut en flyttavgift för att genomföra flytten åt dig. Hur stor den är – och hur den beräknas – varierar också.

Kan jag flytta vissa specifika värdepapper från mitt ISK till ett ISK hos en annan tillhandahållare?

I de flesta fall är svaret på den fråga ja, men det finns undantag, så kontrollera alltid vad som gäller hos den tillhandahållare du har ditt ISK hos.

Du kan räkna med att behöva betala en flyttavgift.

Kan jag flytta värdepapper från min värdepappersdepå till mitt ISK?

Ja, men rent skattemässigt kommer det att räknas som att du säljer dina värdepapper i depån och sedan köper motsvarande värdepapper i ditt ISK. Du är alltså skyldig att betala skatt på eventuell reavinst.

Kan jag flytta värdepapper från kapitalförsäkring till ISK?

Nej

Är det sant att jag måste betala ISK-skatt även när mina värdepapper har minskat i värde under året?

Ja, det är sant.

När du har dina värdepapper i en vanlig värdepappersdepå beskattas du på realiserade vinster och kan göra avdrag för realiserade förluster och kostnader.

I ett ISK fungerar det annorlunda. Den skatt som räknas fram är baserat på värdet av tillgångarna i ditt ISK + insättningar till ditt ISK under beskattningsåret. Om du till exempel har aktier värda 300 000 kronor i ditt ISK vid årets början och aktiekursen sjunker så att de bara är värda 200 000 kronor den 31 december, kommer du ändå att betala ISK-skatt eftersom du förvarat något av värde i ditt ISK.

Mer information om hur investeringssparkonton beskattas hittar du på vår sida om ISK-skatt.

Är det gratis att handla med värdepapper i ett ISK?

Det är i det flesta fall gratis att öppna ett ISK och att ha ett ISK, men själva handeln betalar du en avgift för. Denna avgift kallas courtage. Det förekommer både köpcourtage och säljcourtage.

Hur högt courtage som tas ut och hur det beräknas är en punkt som är mycket viktigt att kontrollera när man väljer tillhandahållare, för det varierar stort mellan de olika aktörerna.

Värt att veta är också att vissa tillhandahållare – bland annat Avanza och NordNet – erbjuder vissa möjligheter till courtage-fri handel med aktier när man är nybörjare och inte har så stora tillgångar i sitt ISK. Det är en bra möjlighet för småspararen som vill bygga upp sin aktieportfölj utan att sparpengarna äts upp av courtageavgifter.

Mer information om courtage hittar du i våra recensioner av tillhandahållare av ISK.

Är ISK bättre än kapitalförsäkring?

Det beror på vem du är och vad syftet är med ditt sparande. För privatpersoner är ISK ofta att föredra, eftersom det är ett betydligt mer flexibelt sparande. Du kan till exempel när som helst ta ut pengar som du har i ditt ISK. En kapitalförsäkring är däremot ett bundet sparande.

Här är några exempel på viktiga skillnader mellan ISK och kapitalförsäkring.

Ägandeskap

När du köper värdepapper i ditt ISK blir du juridisk ägare till dem. Med en kapitalförsäkring är du aldrig ägare till värdepappren; du har bara en fordran på försäkringsbolaget.

Detta innebär bland annat att du har rösträtt på bolagsstämman när du investerat i ett aktiebolag i ditt ISK, en rättighet du inte kan få via kapitalförsäkring.

Insättningar och uttag

Med ett ISK kan du göra insättningar och uttag när som helst, och utan att drabbas av någon straffavgift eller liknande för ”för tidigt” uttag. Du kan också när som helst ge order om att dina värdepapper i ditt ISK ska säljas av, och ta ut pengaran så snatt de kommer in i kontot.

En kapitalförsäkring är ett bundet sparande som har en viss bindningstid. I vissa fall går det att ta ut pengar tidigare än planerat om man betalar en avgift (uttagsavgift eller återköpsavgift). En vanligt förekommande bindningstid är 15 år.

Statligt investerarskydd

Ett ISK omfattas av det statlig investerarskyddet. En kapitalförsäkring gör det inte.

Juridiska personer

Endast privatpersoner får ha ISK. En kapitalförsäkring kan tecknas av många olika typer av juridiska personer, till exempel privatpersoner och företag.

Förmånstagare

Med en kapitalförsäkring kan du utse en förmånstagare som får utbetalningen från försäkringen vid en tidpunkt som du bestämmer, eller då du avlider.

Någon sådan funktion finns inte för ISK. Om du avlider ingår ISK-tillgångarna i ditt dödsbo och ärvs enligt normala regler. Om du vill åsidosätta dessa regler krävs ett testamente.