Nordea ISK

Nordea är en av de svenska storbankerna, och erbjuder förutom näthandel i ISK även telefonhandel i ISK och handel i ISK som sker på bankkontoret. Tänk dock på att för telefonhandel och besök på bankkontoret är courtaget alltid minst 250 kronor per transaktion i ditt ISK, så det kan bli dyrt om du vill göra många små affärer snarare än några få stora.

Utbudet av aktier och fonder är i linje med vad de flesta övriga storbanker erbjuder. Till exempel finns det cirka 550 olika fonder att välja mellan.

Courtage

Hos Nordea kan man inte bara handla över internet, utan det går också att använda deras telefonservice eller besöka ett bankkontor för att genomföra sina köp och försäljningar. Vill man komma så billigt undan som möjligt är det internet som gäller, för där ligger courtaget i spannet 1-99 kronor (beroende på affärens storlek och natur).

Om du handlar via telefon eller besöker bankkontoret är courtaget 0,40% dock alltid minst 250 kronor.

För Premiumkunder finns en särskild kostnadstabell för courtage; kontakta Nordea för mer information.

Vad kan jag handla med i mitt ISK hos Nordea?

Du kan handla med aktier, fondandelar och vissa andra värdepapper hos Nordea, inklusive optioner.

Du kan inte handla med eller förvara kryptovaluta i ditt Nordea ISK.

Aktier

Utbudet av aktier omfattar både svenska och utlänska aktier.

Fonder

Nordeas fondkatalog innehåller cirka 550 stycken fonder. Detta är betydligt färre än hos till exempel SAVR, Nordnet och Avanza och mer i linje med vad som erbjuds hos till exempel Swedbank.

Ungeför hundra av fonderna hos Nordea är sådana som Nordea förvaltar.

Får jag ränta på mina pengar i Nordea ISK?

Nej, i skrivande stund betalar Nordea inte någon ränta på pengar som ligger i ett ISK hos dem.

Denna räntelöshet är inte unik för Nordea utan har att göra med det allmänt låga ränteläget i Sverige. Vi har inte lyckats hitta någon tillhandahållare som betalar ränta på pengar som ligger i ett ISK.

Vi vill också passa på att varna för att använda ISK för långtidsförvaring av pengar. Detta eftersom du betalar skatt på innehav i ditt ISK. Du kommer alltså att skatta på pengarna trots att de bara ligger där. Därför är det bättre att flytta dem till ett vanligt bankkonto om du inte avser att använda dem för att köpa värdepapper inom kort.

Säkerhet: Statlig bankgaranti och statligt investerarskydd

Ditt ISK hos Nordea omfattas av både den statliga insättningsgaratin och det statliga investerarskyddet. Mer information om när dessa skydd kan träda in för att skydda dig hittar du hos riksgalden.se. Där finns också information om taket för respektive skydd.

Är Nordea ISK ett bundet sparande?

Nej. Om du har pengar i ditt ISK kan du ta ut dem när som helst. Du kan också när som helst ge order om att värdepapper i ditt ISK ska bjudas ut till försäljning.

Får jag ha flera ISK hos Nordea?

Ja, det går bra. Du kan till exempel öppna ett ISK för varje sparmål du har.

Flytt av värdepapper

Nordea tar inte ut någon avgift för att ta emot värdepapper som kommer från din ISK hos någon annan tillhandahållare. Däremot kan den tillhandahållare du flyttar från kräva en flyttavgift, så kontrollera vad som gäller innan du fattar något beslut.

Flytta rån Nordea

Nordea låter dig flytt ditt ISK sparande till en annan bank om du inte är nöjd med deras tjänster.  De tar inte ut någon avgift om du vill flytta ditt sparande.

Hur beskattas mitt ISK?

Reglerna för beskattning av ISK är de samma oavsett vem du har ditt ISK hos. Du kan läsa mer om detta på vår sida om ISK-beskattning.