Ränta ISK Konto

I dagsläget känner vi inte till någon tillhandahållare som ger dig ränta på pengar du förvarar i ditt investeringssparkonto (ISK). Detta är inte något unikt för ISK, utan det är över lag mycket svårt att hitta flexibla sparkonton i Sverige där man får ränta på sina pengar. Detta har i sin tur att göra med det extremt låga ränteläget i Sverige. Vill man ha ränta på sina pengar måste man normalt välja någon form av bundet sparande, alternativt vända sig till mer riskfyllda alternativ som inte omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Att man inte får någon ränta på sina pengar är dock inte den största anledningen till att vi rekommenderar våra besökare att inte använda ISK för långtidsförvaring för pengar. Istället handlar det om hur beskattningen av ISK fungerar. Med ett ISK betalar du inte skatt baserat på värdeökningar eller realiserade vinster, utan du beskattas på själva innehavet. Lägger du pengar i ditt ISK och låter dem ligga där betalar du alltså skatt på dem. Jämför detta med ett vanligt bankkonto där du bara betalar skatt på avkastningen, så förstår du varför det inte är smart att använda ett ISK som om det vore ett vanligt sparkonto.

Vår rekommendation är att du bara förvarar pengar i ditt ISK som du räknar med att snart investera i värdepapper. Det är bra att man kan förvara pengar i sitt ISK, för det innebär att man kan ha pengar från en försäljning liggandes i kontot så att de är redo medan man letar upp en ny investering som passar ens investeringsplan. Däremot är ISK inte den bästa lösningen för längre förvaring av pengar.

Sammanfattning

  • I dagsläget känner vi inte till någon tillhandahållare som betalar ränta på pengar som ligger i ett ISK.
  • Ett ISK är inte en bra långtidsförvaring för pengar, eftersom du beskattas på innehavet.