ISK Skatt

Att använda sig av ett investeringssparkonto (ISK) istället för en värdepappersdepå innebär en mycket annorlunda beskattning.

När lagstiftaren införde sparformen investeringssparkonto var grundtanken att göra det enklare för privatpersoner – särskilt småsparare – att spara i aktier, fonder och andra värdepapper. Man visste att många småsparare tyckte att det var komplicerat att ta upp sin handel med värdepapper i deklarationen och att de var rädda för att råka göra fel.

Skattereglerna för ISK är därför utformade för att det ska bli så enkelt som möjligt för privatpersoner att handla med värdepapper.

Kortfattade punkter om beskattning av ISK

  • Den tillhandahållare (bank eller mäklare) har ditt ISK hos är skyldig att skicka in all nödvändig information om ditt ISK till Skattverket.
  • Skatteverket räknar fram vad du ska betala i skatt för ditt ISK, baserat på informationen de fått från tillhandahavaren. Beloppet är förtryckt när du får din deklarationsblankett.
  • Med ett ISK betalar du inte skatt baserat på realiserade vinster. Du slipper därför ta upp information om inköpspris, kostnader och försäljningspris i deklarationen.
  • Med ett ISK är det värdet på innehavet i ditt ISK + insättningar gjorda under beskattningsåret som ligger till grund för beskattningen.
  • Ju högre statslåneräntan är, desto högre skatt betalar man på sitt ISK. Grundtanken är att beskattningen ska följa det allmänna ränteläget i Sverige. Just nu (2021) är statslåneräntan extremt låg, vilket innebär låg beskattning på ISK.
  • Eftersom du inte betalar skatt på realiserade vinster i ditt ISK får du inte heller göra avdrag för realiserade förluster som skett i ditt ISK.
  • Eftersom du betalar skatt på innehav och insättningar – inte på reavinster eller värdeökningar – kommer du att betala skatt även för år då värdet på dina värdepapper minskat.

Betalar jag reavinstskatt på mina investeringar i mitt ISK?

Nej, det gör du inte.

Ska jag betala skatt på uttag från mitt ISK?

Nej, att du tar ut pengar från ditt ISK utlöser inte någon skattskyldighet på dessa belopp.

Är avgifter avdragsgilla?

Nej, avgifter i ditt ISK är inte avdragsgilla. Detta inkluderar bland annat sådant som fondförvaltningsavgifter och courtage.

Beskattning vid flytt av värdepapper

Om du flyttar värdepapper till ditt ISK från något som inte är ett ISK, till exempel en värdepappersdepå, räknas det skattemässigt som att du säljer värdepapprena och sedan köper nya värdepapper i ditt ISK. Säljer du med vinst utlöses alltså reavinstbeskattning.

När du flyttar värdepapper från ett ISK till ett annat ISK utlöses inte någon reavinstbeskattning.

Skatt på utländska utdelningar

Om du förvarar aktier i utländska aktiebolag i ditt ISK kan det hända att du får utdelning på dem och att utdelningen beskattas i utlandet.

Om du har betalat sådan skatt i utlandet ska en avräkning göras på den svenska skatten. För att detta ska kunna ske måste du själv redovisa den utländska skatten som kontrolluppgift i din deklaration.

Du behöver inte själv göra någon uträkning eller liknande. Redovisa skatten som kontrolluppgift, så gör Skatteverket själva avräkningen.

Varför är det olämpligt att långtidsförvara pengar i mitt ISK?

Vår rekommendation är att du bara förvarar pengar i ditt ISK som du avser att inom kort använda för att köpa värdepapper. Om du tänker låta pengarna ligga oanvända någon längre tid är det bättre att flytta över dem till ett vanligt bankkonto.

I ett bankkonto betalar du bara skatt på eventuell avkastning på dina pengar. I ett investeringssparkonto betalar du skatt på innehav, vilket innebär att du skattar på pengarna bara för att de existerar i ditt ISK.

Det är praktiskt att kunna ha pengar liggandes i sitt ISK en kortare tid medan man beslutar sig för vad nästa investering ska bli eller väntar in en viss tidpunkt för köp. (Av skattemässiga skäl är det inte smart att ta ut pengar från sitt ISK som man snart förväntar sig behöva sätta in till sitt ISK igen.) Däremot är det inte lämpligt att använda sitt ISK för långtidsförvaring av pengar – då är ett bankkonto bättre.