Flytta ISK

 

Kan jag flytta mitt ISK från en tillhandahållare till en annan?

Du kan inte flytta själva kontot men du kan, i de flesta fall, flytta innehavet.

Det är inte säkert att du kan flytta hela innehavet. Varje tillhandahållare har sina egna regler för flytt av innehav. Det kan till exempel vara omöjligt att flytta fondandelar i en fond som förvaltas av tillhandahållaren.

Viktigt: Det finns tillhandahållare som inte tillåter flytt, eller som gör det väldigt dyrt att flytta. Detta är en viktig punkt att kolla upp innan man väljer tillhandahållare.

Är det gratis att flytta mitt ISK-innehav mellan olika tillhandahållare?

Det beror på tillhandahållarens regler och vilken sorts flytt du vill göra.

Många, men inte alla, ISK-tillhandahållare låter dig flytta gratis om du vill flytta hela ditt innehav. Vill du däremot flytta bara vissa tillgångar betalar du en flyttavgift.

Hur denna flyttavgift beräknas varierar mellan olika tillhandhållare. Vissa debiterar till exempel en kostnad per aktiebolag när du flyttar aktier, men har ett tak för att förhindra att det blir jättedyrt för kunder som vill flytta aktier i många olika bolag samtidigt.

Måste jag betala flyttavgift till både sändare och mottagare?

Det är vanligt att den man flyttar från tar ut avgift, däremot brukar mottagaren inte ta ut någon avgift.

Ingen av de banker och mäklare vi undersökt tar i skrivande stund ut någon avgift för att ta emot värdepapper till ditt ISK. Antingen tillåter de inte flytten, eller så godkänner de flytten och tar emot dina värdepapper utan att ta ut någon avgift.

Detta kan förstås ändras, så granska alltid vad som gäller innan du fattar något beslut.

Ibland är försäljning bättre

När du granskar vad det skulle kosta att flytta värdepapper från ett ISK till ett annat ISK, jämför alltid med vad det skulle innebära att istället sälja av värdepappren och köpa nya i ditt andra ISK.

Att sälja värdepapper i ett ISK utlöser inte reavinstbeskattning.

Att ta ut pengar från ett ISK utlöser inte någon skattskyldighet.

Är det svårt att flytta värdepapper mellan olika tillhandahållare av ISK?

Nej. Om tillhandhållaren tillåter flytt av värdepapper är själva processen inte krånglig – åtminstone inte hos någon av de banker och mäklare vi granskat.

Du kommer att behöva fylla i ett flyttdokument, antingen online eller på en vanlig pappersblankett. När tillhandahållaren får dokumentet ombesörjer de flytten.

Pappersdokument signeras på det traditionella viset. En flyttbegäran som sker helt online bekräftar man antingen automatiskt genom att man är inloggad i sitt ISK-konto, eller så behöver man bekräfta särskilt med hjälp av sitt bank-ID.

Tar det lång tid att flytta ISK-tillgångar mellan olika tillhandahållare?

Nej, det brukar gå ganska snabbt. När din flyttbegäran väl är inne kan du räkna med värdepappren dyker upp i mottagande ISK inom några dagar.

Information om tillhandahållaren SAVR

SAVR är en tillhandahållare av ISK där du måste köpa dina fondandelar via SAVR. Du kan alltså inte flytta fondandelar från ett ISK hos någon annan tillhandahållare till ditt ISK hos SAVR. Vidare tillåter SAVR bara att du har fondandelar i ditt ISK, så du kan inte heller flytta till exempel aktier till ditt ISK hos SAVR.

Kan jag flytta värdepapper mellan ISK och värdepappersdepå?

Ja, det brukar gå att ordna, men rent skattemässigt räknas det inte som en flytt. Istället räknas det som att du säljer av dina värdepapper i VP-depån och sedan köper värdepapper i ditt ISK. Eller säljer värdepapper i ditt ISK och köper värdepapper i VP-depån, beroende på i vilken riktning du ”flyttar”.

Att sälja värdepapper som ligger i ett ISK med vinst utlöser inte någon reavinstbeskattning. Att sälja värdepapper som ligger i en VP-depå med vinst utlöser däremot reavinstbeskattning, vilket är viktigt att tänka på när man fattar beslut.