Swedbank ISK

Väldigt många svenskar använder sig av Swedbank för sina vanliga bankärenden, och det kan vara praktiskt att ha sitt ISK under samma tak. En annan fördel med Swedbank jämfört med de renodlade nätmäklarna är att man hos Swedbank kan handla både på internet, via telefonsamtal och genom att besöka ett bankkontor. (Handel via telefon och besök på banken innebär dock högre courtage än handel på nätet.)

Swedbank har inte ett lika stort utbud av aktier och fonder som till exempel Nordnet och Avanza, men utbudet är fullt tillräckligt för många småsparare. Som jämförelse kan nämnas att du kan välja mellan cirka 500 fonder hos Swedbank och cirka 1500 hos Nordnet.

Courtage

Till skillnad från de nyare nätmäklarna erbjuder Swedbank inte bara handel via internet, utan det finns även telefonservice och man kan besöka bankkontoret för att genomföra sina affärer. Vill man betala så lågt courtage som möjligt är det internet som gäller; telefonhandel och handel på bankkontor kostar 0,50% i courtage dock alltid minst 150 kronor. När man handlar via internet ligger courtget inom spannet 0-99 kronor beroende på affärens storlek och natur. För småspararen som bara gör små affärer i sitt ISK finns mycket goda möjligheter att hålla courtagekostnaderna nere.

Vad kan jag handla med hos Swedbank?

Swedbank erbjuder inte bara handel med aktier och fondandelar, utan här finns även en del annat intressant, till exempel depåbevis och optioner. Det går inte att handla med eller förvara kryptovaluta i ett Swedbank ISK.

Aktier

Utbudet av aktier är stort och omfattar både svenska och utländska aktiebolag.

Fonder

Det finns ungefär 500 olika fonder att välja mellan när man handlar i ett ISK hos Swedbank. Detta är betydligt färre än hos till exempel Avanza, Nordnet och SAVR, men för många handlare är det ändå fullt tillräckligt eftersom utbudet är så pass varierat.

Får jag ränta på mina pengar i Swedbank ISK?

Nej, i skrivande stund betalar Swedbank inte någon ränta på pengar som ligger i ett ISK hos dem.

Denna räntelöshet är inte unik för Swedbank utan har att göra med det allmänt låga ränteläget i Sverige. Vi har inte lyckats hitta någon tillhandahållare som betalar ränta på pengar som ligger i ett ISK.

Vi vill också passa på att varna för att använda ISK för långtidsförvaring av pengar. Detta eftersom du betalar skatt på innehav i ditt ISK. Du kommer alltså att skatta på pengarna trots att de bara ligger där. Därför är det bättre att flytta dem till ett vanligt bankkonto om du inte avser att använda dem för att köpa värdepapper inom kort.

Säkerhet: Statlig bankgaranti och statligt investerarskydd

Ditt ISK hos Swedbank omfattas av både den statliga insättningsgaratin och det statliga investerarskyddet. Mer information om när dessa skydd kan träda in för att skydda dig hittar du hos riksgalden.se. Där finns också information om taket för respektive skydd.

Är Swedbank ISK ett bundet sparande?

Nej. Du kan sätta in och ta ut pengar när som helst. Du kan också när som helst ge order om att värdepapper du förvarar i ditt ISK ska läggas ut till försäljning. När de sålts och pengarna har kommit in i ditt konto kan du ta ut dem direkt.

Får jag ha flera ISK hos Swedbank?

Ja

Flytt av värdepapper

Om du vill flytta värdepapper till ditt Swedbank ISK från ett ISK hos någon annan tillhandahållare tar Swedbank inte ut någon avgift för att ta emot dem. Däremot kan tillhandahållaren du flyttar värdepapper ifrån ta ut en flyttavgift, så kontrollera vad som gäller innan du fattar något beslut.

Om du vill flytta aktier från ditt Swedbank ISK till ett ISK hos någon annan tillhandahållare är det gratis för svenska aktier. För utländska aktier kostar det 500 kronor. Vissa värdepappersslag kan inte flyttas utan enda alternativet är att sälja av dem och ta ut pengarna. Mer information hittar du hos Swedbank.

Hur beskattas mitt ISK?

Reglerna för beskattning av ISK är de samma oavsett vem du har ditt ISK hos. Du kan läsa mer om detta på vår sida om ISK-beskattning.