Nordnet ISK

Nordnet är en av de populäraste tillhandahållarna av ISK och det är inte svårt att förstå varför. De har ett mycket stort utbud av både aktier och fonder, och man kan också handla med en del andra värdepapperstyper här. Det finns flera olika kontotyper, så att handlare på olika nivåer ska kunna välja ett konto som passar just dem väl.

Bland nybörjare och småsparare är Nordnet ISK en favorit bland annat eftersom det finns vissa möjligheter att handla med aktier courtagefritt här under sina första sex månader med ISK, så länge man inte har så stora tillgångar i sitt Nordnet ISK. Mer information om hur det fungerar hittar du under rubriken courtage på den här sidan.

Courtage Nordnet ISK

Nordnet erbjuder fyra olika kontotyper och vilken kontotyp du väljer avgör vilka courtage du måste betala när du gör dina affärer. Vidare finns också vissa möjligheter för dig att handla med aktier utan att betala något courtage under dina första sex månader som ISK-kund hos Nordnet.

Mer om de fyra courtageklasserna och reglerna för courtagefri handel hittar du här nedanför.

Courtagefri handel för nya småsparare

För att underlätta för personer som nyligen öppnat ett ISK och som handlar med små belopp erbjuder Nordnet courtagefri aktiehandel om man uppfyller vissa villkor. Exempel på villkor som du behöver uppfylla:

  • Ha haft ISK hos Nordnet i mindre än 6 månader.
  • Ha gjort färre än 500 affärer.
  • Innehavet i ditt ISK måste understiga 80 000 kronor.

Mer detaljerade regler för hur det fungerar, och vilka värdepapper du kan handla med courtagefritt, hittar du hos Nordnet.

Kontotyp: Mini

Med den här kontotypen betalar du 0,25% i courtage, dock alltid minst 1 krona för handel inom Norden och minst 9 kronor för handel utanför Norden. Denna kontotyp passar bäst om du inte avser att göra affärer som inte når upp till 15 600 kronor per order.

Kontotyp: Liten

Med den här kontotypen betalar du bara 0,15% i courtage, men minimicouragen är högre än för Mini. Med kontotypen Liten betalar du alltid minst 39 kronor för en affär inom Norden och minst 49 kronor för en affär utanför Norden. Den här kontotypen är alltså inte optimal för den vars transaktioner understiger 15 600 kronor. Däremot passar den för personer som huvudsakligen handlar i spannet 15 600 – 46 000 kronor.

Kontotyp: Mellan

Med den här kontotypen betalar du alltid minst 69 kronor i courtage, oavsett om affären sker inom eller utanför Norden. Däremot varierar procenten: 0,069% courtage inom Norden och 0,089% utanför Norden.

Kontotypen Mellan är bäst för personer som huvudsakligen gör transaktioner som överstiger 46 000 kronor men håller sig under 143 478 kronor.

Kontotyp: Fast

Inom Norden betalar du alltid 99 kronor i fast courtage, oavsett hur stor eller liten ordern är.

Utanför Norden är courtaget 0,079% dock alltid minst 99 kronor.

Kontotypen Fast är avsedd för handlare som huvudsakligen handlar med poster som är värda 143 478 kronor eller mer.

Vilka värdepapper kan jag handla med i mitt ISK hos Nordnet?

Utbudet av värdepapper hos Nordnet är både stort och varierat. Det är särskilt kategorierna aktier och fonder som är väldigt stora – bland de största på ISK-marknaden.

Förutom aktier och vanliga fondandelar kan du även handla med den del andra värdepapperstyper hos Nordnet, bland annat optioner, ETF:er och vissa strukturerade produkter. En strukturerad produkt är ett värdepapper som kombinerar ett derivatinstrument (t ex option eller termin) med en annan typ av tillgång (t ex en aktie).

Det går inte att handla med eller förvara kryptovaluta i ditt ISK hos Nordnet, men du kan ändå skafffa dig exponering mot kryptovalutan Bitcoin eftersom det går att handla med värdepapper som är baserade på växelkursen för Bitcoin.

Aktier

Utbudet av aktier är mycket stort och omfattar både svenska och utländska aktier. Vad gäller Sverige så är det inte bara börsnoterade aktier som är tillgängliga, utan även en hel del aktier som handlas vid svenska marknadsplatser som inte är börser.

Fonder

Nordnet ISK har ett av marknadens största utbud av fonder och du kan välja mellan 1500+ fonder här. Av dessa är elva stycken förvaltade av Nordnet själva; resten är utomstående fonder.

Nordnet har fått mycket ros för sitt utbud av passivt förvaltade fonder, särskilt indexfonder.

Får jag ränta på mina pengar i Nordnet ISK?

Nej, i skrivande stund betalar Nordnet inte någon ränta på pengar som ligger i ett ISK hos dem.

Denna räntelöshet är inte unik för Nordnet utan har att göra med det allmänt låga ränteläget i Sverige. Vi har inte lyckats hitta någon tillhandahållare som betalar ränta på pengar som ligger i ett ISK.

Vi vill också passa på att varna för att använda ISK för långtidsförvaring av pengar. Detta eftersom du betalar skatt på innehav i ditt ISK. Du kommer alltså att skatta på pengarna trots att de bara ligger där. Därför är det bättre att flytta dem till ett vanligt bankkonto om du inte avser att använda dem för att köpa värdepapper inom kort.

Säkerhet: Statlig bankgaranti och statligt investerarskydd

Ditt ISK hos Nordnet omfattas av både den statliga insättningsgaratin och det statliga investerarskyddet. Mer information om när dessa skydd kan träda in för att skydda dig hittar du hos riksgalden.se. Där finns också information om taket för respektive skydd.

Är Nordnet ISK ett bundet sparande?

Nej, Nordnet ISK är inte ett bundet sparande. Du kan sätta in och ta ut pengar hur ofta du vill.

  • Du kan när som helst ta ut pengar du har i ditt ISK hos Nordnet.
  • Du kan när som helst ge order som att värdepapper i ditt ISK hos Nordnet ska säljas av.

Är det tillåtet att ha fler än ett ISK hos Nordnet?

Ja, du kan öppna och använda flera investeringssparkonton hos Nordnet. Detta kan vara praktiskt om man till exempel vill hålla i sär olika sparmål eller investeringsstrategier.

Flytt av värdepapper

  • Om du vill flytta värdepapper till ditt ISK hos Nordnet från ett ISK hos någon annan tillhandahållare tar Nordnet inte ut någon avgift för att ta emot dem. Däremot kan den du flyttar från ta ut en flyttavgift, så kolla upp detta i förväg.
  • Om du vill flytta hela ditt innehav av värdepapper från ditt ISK hos Nordnet till ett ISK hos någon annan tillhandahållare tar Nordnet inte ut någon avgift för detta. Om du däremot vill flytta bara vissa värdepapper betalar du 49 kronor per värdepapper i flyttavgift till Nordnet. Det finns ett tak på 490 kronor, så du betalar aldrig mer än så per flyttomgång även om flytten rör fler än tio värdepapper.

Hur beskattas mitt ISK?

Reglerna för beskattning av ISK är de samma oavsett vem du har ditt ISK hos. Du kan läsa mer om detta på vår sida om ISK-beskattning.